Městský Úřad Kutná Hora

Vedení města

RNDr. Ivo ŠANC, CSc.
starosta
Kutná Hora
( 327 710 100, 602 361 346
sanc@mu.kutnahora.cz
 

 

Ing. Jiří FRANC
místostarosta
Kutná Hora
( 327 710 195, 602 647 152
francj@mu.kutnahora.cz

Mgr. Dana Vepřková
místostarostka
Kutná Hora
( 327 710 101, 602 647 150
veprkova@mu.kutnahora.cz

Tomáš HOBL
tajemník
Kutná Hora

( 327 710 102, 602 647 151
hobl@mu.kutnahora.cz

Na základě písemného souhlasu se zveřejněním osobních údajů.